Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

„Zatrzymaj się i żyj!”- ćwiczenia służb powiatowych - Kolej 2011

13 kwietnia 2011r.  przy przejeździe kolejowym w Wąchocku odbyły się ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, służb PKP, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wąchocku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice. Były to największe ćwiczenia zaplanowane na ten rok, w których wzięło udział blisko 150 osób. Najważniejsze cele to współdziałanie z różnymi służbami podczas zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych oraz zapoznanie się z organizacją, funkcjonowaniem struktur i służb kolei.

O godzinie 10.30 przy przejeździe kolejowym w Wąchocku rozpoczęła się część praktyczna. Rozpędzony autokar zjeżdżał z góry od strony od strony Mirca, nie zadziałały hamulce. Autokar uszkodził szlabany i wjechał wprost pod rozpędzony pojazd szynowy. W wyniku uderzenia autokar został przeciągnięty przez 30 m aż pod budynek nastawni. Drezyna zatrzymała się w pewnej odległości od przejazdu a jeden z wagonów wypadł z szyn. W cysternie następuje niewielki wyciek oleju napędowego. W autokarze znajdowało się kilkadziesiąt osób rannych. Najmniejsze obrażenia odniósł kierowca i przewodnik wycieczki. Dwoje dzieci poniosło śmierć na miejscu w tym dziecko właściciela firmy przewozowej. Kierujący mając świadomość, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej pod wpływem emocji oddalił się w kierunku centrum Wąchocka. Podobnie zachował się właściciel firmy przewozowej. Główna odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu, nie wykonanie obowiązkowego przeglądu oraz śmierć własnego dziecka skłoniła właściciela do próby popełnienia samobójstwa przez skok do zbiornika w Wąchocku. Dyżurny ruchu widząc całe zdarzenie przekazuje informację do dyspozytora w Skarżysku – Kamiennej, który alarmuje właściwe terenowo Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Starachowicach pod numer 112.” Dyżurny operacyjny po otrzymaniu informacji o zdarzeniu zadysponował zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz poinformował pozostałe służby ratownicze.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, ratownicy PSP wykorzystując podest ruchomy przystąpili do działań.  Do wnętrza weszli ratownicy oraz lekarz pogotowia, który przeprowadził segregację rannych. Ratownicy usunęli szyby boczne w autobusie oraz wycięli cześć słupków bocznych z konstrukcji autobusu. Część rannych z lekkimi powierzchownymi obrażeniami, zabezpieczeni przez ratowników o własnych siłach opuściła autobus i została skierowana do punktu zbiórki poszkodowanych. Znajdowały się one tam pod opieką opiekuna wycieczki oraz ratowników. Przybyła na miejsca Harcerska Grupa Ratownicza (HGR) postawiła pneumatyczny namiot z przeznaczeniem dla ciężej rannych poszkodowanych oraz zajęła się udzielaniem pomocy medycznej rannym. Ratownicy wewnątrz autobusu korzystając ze sprzętu hydraulicznego uwalniali kolejnych poszkodowanych i ewakuowali ich na zewnątrz. Pozostali ratownicy, którzy czekali na zewnątrz autobusu przenosili poszkodowanych do namiotu HGR Starachowice.

 

Po wstępnej segregacji poszkodowanych Zespoły Ratownicze karetkami sukcesywnie transportowały rannych do szpitala w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej. W działaniach brały udział 4 karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Masłowa, korzystając z wyznaczonych na terenie powiatu lądowisk. Przybyły na miejsce Komendant Powiatowy mł. bryg. Marek Kaczmarczyk przejął dowodzenie oraz polecił powiadomić Starostę i członków Powiatowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zawiązano także sztab akcji z siedzibą w budynku urzędu gminy Wąchock. Od opiekuna wycieczki ratownicy otrzymywali dane osobowe jej uczestników. Przybyła na miejsce Grupa Ratownictwa Chemicznego „Skarżysko” otrzymała zadanie likwidacji wycieku.

Do zadań Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice oprócz działań ratowniczych było także przygotowanie 25 pozorantów, którymi byli  uczniowie klasy II B z I LO w Starachowicach. Pozoranci którym należą się serdeczne podziękowania ,bardzo umiejętnie i realnie odgrywali rolę ofiar wypadku. Więcej informacji o ćwiczeniach znajduje się na stronie Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach. Zapraszamy także do odwiedzenia i polubienia strony Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice na portalu Facebook,  gdzie znajduje się więcej zdjęć z ćwiczeń.

 

HARCERSKA GRUPA RATOWNICZA STARACHOWICE laureatem II miejsca w X Ogólnopolskim konkursie "BARWY WOLONTARIATU"

31 marca 2011 roku uczestniczyliśmy w  uroczystej Gali Wolontariatu w Pałacu Prezydenckim, na której Pan Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, spotkał się z wolontariuszami - ludźmi, którzy poświęcają swój czas, energię i umiejętności aby pomagać innym.

Organizatorem Gali było Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.  Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs „Barwy wolontariatu” organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Spotkanie było najwyższą formą uznania złożoną wolontariuszom przez Głowę Państwa, a zorganizowane zostało w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu. Z ponad tysiąca nadesłanych w tym roku zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy 2010 roku

Miło nam wszystkim poinformować że nasi Starachowiccy wolontariusze z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice zajęli zaszczytne drugie miejsce w 10 edycji konkursu "Barwy Wolontariatu". Pierwsze miejsce zajęła niewidząca emerytka, Teresa Jarasz z Zabrza, która w Zespole Szkół Specjalnych prowadzi teatrzyk dla dzieci, pisze baśnie i reżyseruje spektakle. Trzecie miejsce zajął maturzysta ze Świdnicy, Piotr Parobiec, który pracuje jako wolontariusz na oddziale onkologicznym w świdnickim szpitalu. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiła z mini recitalem Monika Kuszyńska,  była wokalistka zespołu Varius Manx, która po wypadku samochodowym porusza się na wózku. Po części oficjalnej spotkaliśmy się na poczęstunku, gdzie mogliśmy porozmawiać z uczestnikami konkursu i zaproszonymi gośćmi. Tu spotkała nas kolejna niespodzianka w osobie byłej Naczelniczki ZHP druhny Teresy Hernik, z którą spotkaliśmy się wiele razy podczas realizacji różnych przedsięwzięć.

Nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem  Cieszymy się tym bardziej, że była to dziesiąta jubileuszowa edycja konkursu, i spośród zgłoszonych około tysiąca inicjatyw, jury wybrało najpierw 80, a w  końcu dziesięć, których przedstawicieli zaproszono na galę i wyróżniono dyplomami. Samo zaproszenie i znalezienie się w pierwszej dziesiątce było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Tym bardziej cieszymy się, że znaleźliśmy się na drugim miejscu i mogliśmy odebrać statuetkę w tak licznym gronie. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni za to, co robimy dla innych. Życzymy wszystkim jak najwięcej takich miłych i motywujących chwil w swojej działalności.

 

Egzamin praktyczy OSP

2 Kwietnia na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w lesie obok Wielkiej Wsi i Parszowa wybuch groźny pożar. Do działań przystąpili strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach oraz blisko 120 strażaków OSP, z jednostek z terenu całego Powiatu Starachowice. Na szczęście były to tylko ćwiczenia w ramach egzaminu praktycznego kursów Podstawowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych,  który odbył się na przełomie stycznia i lutego 2011 roku.

Przed ćwiczeniami wszyscy musieli wykazać się wiedzą podczas egzaminu z teorii. W ćwiczeniach uczestniczyli także ratownicy z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, którzy wspierali strażaków w zabezpieczeniu ćwiczeń. Nasi ratownicy prowadzili zajęcia na kursach,  ale także sami uczestniczyli w zajęciach. Wszyscy czterech  członkowie Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, ukonczyło kurs podstawowy OSP z wynikiem bardzo dobrym.

 

Spotkanie z kapitułą "Koziołka"

30 marca 2011, w sali konferencyjnej starostwa odbyło się spotkania z kapituła nagrody koziołka.  Idea Nagrody "KOZIOŁEK" zrodziła się w 2000 roku. Jej głównym celem jest wspieranie aktywności i promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego. Nagroda ta jest także wyrazem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu "Bezpieczne Świętokrzyskie". W spotkaniu któremu przewodniczył starosta Andrzej Matynia, uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa. Realizację programu oceniali przedstawiciele wojewody, marszałka oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Oceniano współpracę władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego w zakresie prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, podejmowanie nowatorskich działań i rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i zamieszkania, zaangażowanie władz samorządowych w zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Harcerska Grupę Ratownicza Starachowice jak co roku reprezentował szef HGR Starachowice Tomasz Łebek. Nadmienić należy ze w ubiegłym roku najlepszy w okazał się powiat starachowicki, a w 2009 zajęliśmy II miejsce.


 

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w Miechowie cz II

W dniach 25-27 marca nasi instruktorzy i ratownicy z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice przeprowadzili druga część Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy w Miechowie. Tym razem pojechaliśmy do Miechowa wsparci o kolejnych brązowych z HGR Starachowice i  Magdę, instruktorkę HSR, z Inspektoratu Krakowskiego.  Uczestnicy kursu zmagali się z symulowanymi zdarzeniami,  podczas których sprawdzane były ich kompetencje ratownicze w praktyce. Tu musieli wykorzystać nie tylko swoja cała wiedzę teoretyczną,  ale także swoja sprawność i zdolność podejmowania decyzji. Kurs zakończył się wręczeniem certyfikatów nowym 16 ratownikom ZHP z 3 Drużyny Wędrowniczej z Miechowa i 45 WDH "SFORA" z Rzeszowa.

 

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w Miechowie

W ubiegły weekend w dniach 4-6 marca instruktorzy Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice wraz z naszymi ratownikami, prowadzili pierwszą część kursu Harcerskiej Szkoły Ratowniczej. Kurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie z inicjatywy 3 Drużyny Wędrowniczej z Miechowa. Podczas pierwszego weekendu gro zajęc obejmowała wiedza merytoryczna z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz opanowanie umiejętniości z prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED.  Uczestnicy mogli także wziąść udział, co chyba najbardziej przypadło im do gustu, w grze ratowniczej.  Podczas gry  musieli udzielić pomocy kilku osobom, mogli  także sprawdzić swoje umiejętności z  zakresu współpracy w patrolach ratowniczych.

 

 

 

 

 

 

Druga część kursu odbędzie się pod koniec marca, gdzie większość zajęć oopierac się będzie na symulowanych zdarzeniach, podczas których uczestnicy nabywać bedą umiejetności praktyczne.

 

 

 

Kurs Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych

Po kursie podstawowym szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych, w lutym instruktorzy i ratownicy Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice prowadzili zajecia z zakresu pierwszej pomocy na kursie zorganizowanym dla dowódców OSP. W kursie uczestniczyli ochotnicy którzy przeszli w latach ubiegłych szkolenie podstawowe a obecnie pełnią lub będa pełnic funkje dowódców w swoich macierzystych jednostkach OSP na terenie Powiatu Starachowice. Podczas zajęć prowadzonych przez HGR Starachowice oprócz ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo oddechowej, uczestnicy przypomnieli sobie najważniejsze informacje dotyczące postępowania podczas zagrożeń wystepujacych  w trakcie działań ratowniczych Straży Pożarnej.

 

IV Turniej Piłki Noznej Służb Mundurowych i Ratowniczych

W dniu 19.02. 2011r.  w Starachowicach odbył się Turniej w Halowej Piłce Nożnej Służb Mundurowych i Ratowniczych. Już po raz czwarty w Starachowicach rywalizowali  pracownicy służb mundurowych i ratowniczych z terenu województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko. Bo turniej organizowany przez Urząd Miejski i Komendę Powiatową Policji w Starachowicach stał się sportową rywalizacją, świetną zabawą i znakomitym sposobem na odreagowanie stresów codziennej, trudnej przecież pracy. Nie bez znaczenia jest także integracja tego środowiska. W turnieju o puchar Prezydenta Miasta Starachowic brały udział drużyny:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   , KPP Komenda Powiatowa Policji Starachowice , Straż Miejska Starachowice, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego), Urząd Miasta Starachowice, Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, Służba Ochrony Kolei Skarżysko - Kamienna,  KPP Tomaszów Mazowiecki , Komenda Miejska Policji Radom, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  i Transportu Medycznego  Kielce, Związek Zawodowy Strażaków " FLORIAN" KP PSP Skarżysko- Kamienna, Komenda Powiatowa Policji  Ostrowiec Św. i Komenda Powiatowa  Policji Skarżysko- Kamienna. Mimo ciężkich treningów nie udało nam się dostać do serii finałowej,  ale za to udało na się w końcu pokonać zespół Komendy Powiatowej Policji ze Starachowic. Ostatecznie zwyciężył zespół  ZZS "FLORIAN" KP PSP Skarżysko- Kamienna, który w karnych pokonał zespół KMP Radom 1:0.
 

Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym w Starachowicach

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym to niezwykle interesujący i widowiskowy cykl zawodów organizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Cykl ten składa się z sześciu turniejów eliminacyjnych oraz jednego finałowego, które odbywają się w różnych zakątkach Polski. W 2011 roku cykl rozpoczął się 12 lutego zawodami w Starachowicach. Miejscem rywalizacji najlepszych zawodników była Kryta Pływalnia przy ulicy Szkolnej. Ratownicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: wyścig na dystansie 50 metrów (ratowanie manekina), wyścig na dystansie 100 metrów (ratowanie manekina w płetwach), wyścig na dystansie 100 metrów (ratowanie kombinowane), rywalizacja ratowników na 100 metrów oraz niezwykle widowiskowa sztafeta z pasem ratowniczym na dystansie 4x50 metrów.  Głównym organizatorem zawodów w Starachowicach jest Komisja Sportu WOPR oraz Klub Płetwonurków LOK „Kalmar”. Współorganizatorami zawodów, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent Starachowic Wojciech Bernatowicz, są: Referat Sportu, Promocji i Turystyki oraz Referat Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Katolicki Klub Pływacki „Orka”, Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku, a także Starachowickie Centrum Kultury. Zabezpieczeniem medycznym imprezy zajęła się Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, i choć nasi ratownicy mieli pełne ręce roboty na zawodach, to napewno nie zabraknie nas na kolejnych edycjach tak ciekawych i zorganizowanych na  tak wysokim poziomie zawodów.

 
Realizujemy programy
Reklama
Reklama
Reklama
Osób na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Stronę odwiedziło
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj17
mod_vvisit_counterWczoraj34
mod_vvisit_counterTen tydzień126
mod_vvisit_counterPoprzedni324
mod_vvisit_counterTen miesiąc923
mod_vvisit_counterPoprzedni839
mod_vvisit_counterWszystkie398586
Wsparli Nasze Działania
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
HGR na Facebook