Przez dwa kolejne tygodnie instruktorzy i ratownicy Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice zorganizowali kursy pierwszej pomocy dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W zajęciach uczestniczyli także przedstawiciele komend powiatowych Policji z województwa. Podczas zajęć oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli okazję nie tylko pogłębić swoja wiedze za zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także sprawdzić swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych w trakcie których mogli zapoznać się z różnymi typami defibrylatorów automatycznych i zasadami ich zastosowania w terapii zarówno podczas ratowania osób dorosłych jak i dzieci i niemowląt.