W dniach 16-18 lutego 2015 roku Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice zorganizowała szkolenie zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników starostwa powiatowego. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym obsługa defibrylatora AED, który jest już dostępny w naszym starostwie. Kilkunastu pracowników przez dwa dni uczestniczyło w zajęciach, podczas których zapoznali się z nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale także uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczas których oprócz ćwiczeń na fantomach mogli zapoznać się z zasadą działania i sposobem użycia defibrylatora. Bardzo ważny był fakt, że ratownicy z HGR Starachowice mogli przekazać wiedze uczestnikom zajęć używając tego samego modelu defibrylatora szkoleniowego jaki jest obecnie dostępny w starostwie. Szybkie zastosowanie defibrylatora w pierwszej pomocy jest niezwykle istotne dla skuteczności przywracania krążenia. Skuteczność działań kiedy zastosujemy defibrylacje w pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia jest bardzo wysoka i wynoszą około 90 procent w pierwszych dwóch minutach, spadając o około 10% w każdej następnej minucie. Pomysł aby defibrylator znalazł się w starostwie, jest jednym z efektów realizowanego w ubiegłym roku projektu Starachowice-Ostrowiec -Skarżysko czyli "SOS DLA RUCHU DROGOWEGO"